U Privrednoj komori Srbije danas je održana  prezentacija publikacije Upotreba informaciono – komunikacionih tehnologija u Republici Srbiji, 2009. Prezentaciju je održao direktor Republičkog zavoda za statistiku Dragan Vukmirović.

 Istraživanje je sprovedeno po metodologiji Eurostata na teritoriji Republike Srbije telefonskim putem. Obim uzorka iznosi 2400 domaćinstava, 2400 pojedinaca i 1152 preduzeća.

U prilogu imate prezentaciju sa ovog događaja, publikaciju koju su spremili iz Republičkog zavoda za statistiku možete skinuti ovde a mi ćemo navesti samo neke podatke koji su nama zvučali zanimljivo (nema potrebe da prepisujemo sve, svi znate da čitate :) )

Posedovanje računara u domaćinstvima

  • 46,8 % domaćinstava u Srbiji poseduje računar (povećanje za 6% u odnosu na 2008. godinu)- po ovome se može zaključiti da se u ovom segmentu svetka kriza nije osetila
  • Ono što zabrinjava je velika razlika između urbanih i ruralnih naselja u Srbiji (55% naspram 33,6% kada je u pitanju posedovanje računara, a videćete da su ovi podaci za posedovanje Internet priključka još lošiji)
  • Kada se u ovom segmentu poredimo sa zemljama u Evropi (za podatke iz 2008. godine) nalazimo se na trećem mesto otpozadi (bolji smo samo od Bugarske i Rumunije)

Posedovanje Internet priključka u domaćinstvima

  • 36,7% domaćinstva poseduje Internet priključak
  • Kada ovaj procenat uporedimo sa ostalim zemljama ovde smo malo bolji rangirani, bolji smo od Bugarske, Makedonije, Rumunije i Grčke
  • Kada su u pitanju uređaji a kojih se pristupa Inernetu najzastupljeniji su naravno PC-jevi, a sa mobilnog telefona pristupa svaki četvrti korisnik Interneta

Najzanimljiviji podaci u  istraživanju sprovedenom za preduzeća su sledeći:

  • Veliki procenat preduzeća koristi računar u svom poslovanju (97,8%) i ima pristup Internetu (94,5%)
  • 17% preduzeća koristi Linux operativni sistem
  • Jedino smanjenje koje se pojavilo u ovom istraživanju je vezano za procenat preduzeća koja imaju svoj web sajt (sa 68,9% na 67%) – razlog možda i promena domena

Prezentacija je održana u Resavskoj ulici u prostorijama PKS-a. Po našoj proceni bilo je prisutno 30ak ljudi. Dragan Vukmirović je na korektan način predstavio ovu publikaciju posle koje nije bilo nikakvih pitanja i diskusije.

Share and Enjoy:

Tags: , ,

Autor: Jelena Rakić