Oktobar 23Oktobar 24

Kongres srpskog ujedinjenja i Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo Srbije su glavni nosioci US-Serbia IT Summit projekta u okviru koga će se 23. i 24. oktobra 2008. godine u Čikagu održati konferencija “IT Summit”. Osnovni cilj ovog projekta je uspostavljanje poslovne saradnje između američkih i srpskih firmi u oblasti IT-ja.

 

U projektu učestvuju IT firme iz Srbije selektovane od strane Ministarstva za telekomunikacije i informatičko društvo, uz podršku Rektorata beogradskog univerziteta i Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, naši IT stručnjaci koji žive u dijaspori (SAD), kao i relevantne organizacije u SAD.

Glavni ciljevi projekta

– Uspostaviti poslovne relacije između američkih i srpskih firmi u oblasti informacione tehnologije, i privuci strana ulaganja (dovođenje IT firmi u Srbiju) u ovoj privrednoj grani.
– Organizovati “Tehnološko-edukativne Centre” na nivou opština uz sponzorstvo američkih firmi (npr. obezbediti kompjutere i Internet konekciju).

Glavne aktivnosti na projektu

1. Priprema i organizovanje “US-Serbia IT Summit” konferencije na kojoj ce se američkim firmama prezentirati
“srpska IT ponuda”, uključujući:

– Vrste usluga iz oblasti informacione tehnologije koje nude firme u Srbiji
– Tehnološke mogućnosti – stručno znanje, infrastruktura, itd.
– Prednosti investicionog ulaganja u informatiku i telekomunikacije u Srbiji

2. Pripremne aktivnosti uključuju:

– Selektovanje srpskih IT firmi na osnovu unapred utvrđenih kriterijuma
– Kreiranje Web sajta za ovaj projekat sa listom selektovanih ponuđača IT usluga
– Priprema štampanog promocionog materijala
– Kontaktiranje i povezivanje sa američkim kompanijama (“match-making”)
– “IT Summit” konferencija u Čikagu, 23 i 24 oktobra 2008.

Na IT Summit konferenciju ce doći delegacija iz Srbije sačinjena od predstavnika Vlade Republike Srbije, i firmi učesnika u projektu. Očekivan rezultat IT konferencije je uspostavljanje kontakata i inicijalizovanje poslovnih aranžmana, kao i planiranje posete američkih firmi Srbiji.

Zvanični sajt projekta

Tags: ,

± Interesantno?  
 Loading …