Utisci sa skupa Informatika 2009

14.05.2009.

Naučno-stručni skup Informatika 2009 se tradicionalno održava svake godine i predstavlja priliku da IT stručnjaci čuju informacije o aktuelnim konceptima i rešenjima poznatih firmi i obrazovnih ustanova. Ekipa ITDogadjaja je ove godine prvi put prisustvovala skupu (zahvaljujemo se Nikoli Markoviću, predsedniku DIS-a na pozivu) i imala priliku da oseti atmosferu na jednom pretežno stručno orijentisanom događaju.

 

Skup je otvorila ministarka Jasna Matić ocenom da su teme aktuelne i izražavajući posebno interesovanje za predavanje na temu potencijale IT-a za smanjivanje efekata svetske krize. Ministarka je ocenila da je kriza posebno pogodila IT sektor pri čemu je mobilna telefonija u dodatno nepogodnom položaju zbog dodatnog oporezivanja (čije ukidanje će biti među prioritetima ministarstva u narednom periodu). Od predstojećih aktivnosti izdvaja se prva bezpapirna sednica Vlade zakazana za  11. jun – čiji značaj je pre svega simboličan. Red je da se pomene da ministarka zaslužuje pohvalu za posvećenost domaćoj sceni, budući da je u poslednjih godinu dana svojim prisustvom dala podršku dešavanjima poput biZbuZZ-a, E-trgovine, a ni ovaj događaj nije izuzetak.

Pred prilično ispunjenom velikom salom beogradskog sajma, prvu (promotivnu) prezentaciju održao je Jovan Milošević iz Microsofta. Priča koju je ispričao o cloud computingu, odnosno principu Software + Services je bila standardno promotivna, no rekli bismo prilično atipično za MS dobro dizajnirana.

Dr Boris Delibašić sa FON-a je govorio o poslovnoj inteligenciji i otkrivanju zakonitosti u podacima (data mining), uz navođenje nekih konkretnih primera kako se sakupljeni podaci mogu analizirati, te iz njih na vreme izvući korisni zaključci.

Srđan Atanasijević iz Spinnakera je obradio temu o SOA (service oriented architecture – arhitektura usmerena uslugama) kroz svoja iskustva stečena tokom godina rada u društvenim i privatnim firmama koje su imale ozbiljnu, ali neusaglašenu IT infrastrukturu, koju je trebalo na neki način povezati.

Dragan Varagić se tokom uvoda svog predavanja osvrnuo na probleme preteranog korišćenja stručnih  termina u IT-ju, te na odsustvo ‘svakodnevnog’ pristupa objašnjavanju složenih koncepata – i generalno, ali i na prethodnim predavanjima o cloud computingu i interoperabilnosti. Dragan je iskoristio svoje predavanje da pretežno tehnički orijentisanoj publici ovog skupa skrene pažnju na neke konkretne primene tehnologija o kojima je bilo reči na prethodnim predavanjima.

prof. dr Dragana Bečejski – Vujaklija sa FON-a je predstavila presek stanja u IT branši, usled uticaja svetske krize. Prikazane su analize, scenario za oporavak i izlazak iz krize, a IT firmama je pre svega savetovano da se fokusiraju na nuđenje usluga, jer će ih na tržištu lakše plasirati i imati manje troškove rada.

Višnja Milovanović iz firme Cisco je održala prezentaciju o “Cisco Unified Computing Systems“. Zamerka za slajdove na engleskom, ali svaka joj čast što je, pozivajući se na ranije iznete Varagićeve primedbe na IT stručnjake koji pričaju na kineskom jeziku (naše slobodno tumačenje), iznela definicije Cloud computinga, virtualizacije i ostalih stručnih termina, na onaj način kako ih Cisco vidi. Takođe je podelila i nagradne pakete za najpažljivije (i najbrže) slušaoce, što je doprinelo zainteresovanosti publike za ovo predavanje.

Mr Dragan Spasić iz JP PTT saobraćaja “Srbija” je prikazao dokle se stiglo sa implementacijom elektronskih sertifikata (donekle slično predavanja kao na E-trgovini), ali je izneo zanimljiv podatak da je Microsoftu prosleđena sva potrebno dokumentacija za uključivanje Sertifikacionog tela Pošte u Microsoft Root Certificate Program. Nakon njega, prikazan je film koji je pokušao da objasni kako funkcioniše i zašto koristiti “PAK” – poštanski adresni kod.

Ovo je bilo poslednje predavanje, nakon koga je prezentovan izveštaj o radu Društva za informatiku Srbije u 2008. godini, kao i izveštaj Nadzornog odbora. Formalni deo je stvarno brzo završen, te je usledio koktel, odnosno osveženje i meze – zatvaranje od kakvog imaju šta da nauče i velike konferencije.

Najjači utisak na nas je ostavilo Varagićevo predavanje u kome je između ostalog ukazao na potrebu da se u komunikaciji između IT-jevaca odnosno profesionalaca iz oblasti elektronskog poslovanja sa poslovnim ljudima ne treba oslanjati na usko-stručne termine i skraćenice budući da ovo može biti ozbiljna prepreka uspešnoj i potpunoj komunikaciji. Dragan nije propustio da navede da se u prve dve prezentacije nije moglo čuti ništa opšte (‘šta je to’) o njihovim glavnim temama. Da je ovo očigledno bitna stavka potvrdilo je i spontano izražavanje podrške od strane nemalog broja učesnika.

Organizatorima ide pohvala za kvalitetno organizovanje skupa uz poseban osvrt na obezbeđivanje potrebnih materijala (agende, sadržaja prezentacija i kompletni radovi predavača) za učesnike. Govoreći o zatvaranju od ovakve organizacije imaju šta naučiti i velike konferencije. S druge strane, u najmanju ruku je čudno organizovati IT događaj bez da se učesnicima obezbedi nekakav vid pristupa Internetu (a da to nisu lični 3G uređaji), a moramo pomenuti i da između predavanja nije bila predviđena ni jedna pauza.

Sve u svemu je bilo korisno i informativno, čak možda preko očekivanja od domaćeg stručno-akademskog skupa.

Zahvaljujemo se predavačima koji su omogućili da se slajdovi sa njihovog predavanja učine javno dostupnim, te ih ovde možete preuzeti:

Autor: Vukašin Stojkov


DODAJ KOMENTAR