Windows Azure ITPro Community Camp

31.10.2013.

Windows Azure ITPro Community Camp – događaj posvećen Windows Azure platformi, sa fokusom na infrastrukturu kao servis, održaće se 31. oktobra u prostorijama Microsoft Srbije u Beogradu, Španskih boraca 3/3.

 

 

 Teme

Na početku treninga upoznaćete se sa mogućnostima Windows Azure platforme. Posebna pažnja posvetićena je Windows Azure Website hosting servisu, dalje će biti reči o Hyper-V servisu kao osnovi private i public clouda, sa akcentom na novinama koje su došle sa novom verzijom Hyper-V (migracije, virtualne mreže i switchevi).

Glavni fokus treninga je infrastruktura kao servis i za to su spremne tri zasebne sesije za virtualne mašine, umrežavanje i aktivni direktorijum. Na kraju treniga predvidjena je diskusija o mogućnostima migracije određenih servisa u cloud kao i mogućnostima System Center paketa proizvoda da pomognu u upravljanju hibridnom private i public cloud infrastrukturom.

Agenda

9:00 Dobrodošlica 
9:15 Uvod u Windows Azure
10:00 Pauza 
10:15 Windows Azure – Website hosting mogućnosti
10:45 Pauza 
11:00 Hyper-V kao osnova za Cloud
12:00 Pauza 
12:15 Windows Azure IaaS – Virtualne mašine
13:00 Ručak 
14:00 Windows Azure IaaS – Umrežavanje
15:00 Pauza
15:15 Windows Azure IaaS – Active Directory
16:00 Pauza
16:15 Migracija servisa u cloud i stvaranje hibridnih rešenja
16:45 Q&A

 Registracija

Učešće je besplatno i možete se registrovati na ovom linku.

Korisni linkovi

Autor: ITD Ekipa


DODAJ KOMENTAR