Jun 8Jun 14

XIII Kongres JISA DICG
(održava se u saradnji Informatičkog saveza Srbije i Društva informatičara Crne Gore)
Herceg Novi, 8 -14.06.2008, hotel Plaza

Upoznajte trendove, realizujte nove poslovne odnose…
Informacione i komunikacione tehnologije (ICT) u privredi i vanprivredi!

Kongres JISA DICG ce se baviti mnogim temama: E – trgovina i sistemi poslovnih komuniciranja, E – bankarstvo, bankarski info sistemi… I mnogim drugim (detaljnije u nastavku).

 


Uvod

Kongres JISA DICG se održava u saradnji: JISA – Informatički savez Srbije i DICG – Društvo informatičara Crne Gore.

Učesnici kongresa moći če posetiti i manifestaciju SEFICT – istočnoevropski forum ICT, osnovan od privrednih komora i informatičkih asocijacija regije, a koji će u istom periodu biti održan u Dubrovniku, hotel Exselsior


Teme kongresa

Osnovne teme manifestacija su: E – trgovina i sistemi poslovnih komuniciranja, E – bankarstvo, bankarski info sistemi, kartičarstvo, E – uprava, E – obrazovanje i ECDL, ICT razmena sa evropskim zemljama, Open source tehnologije, Informacioni sistemi i računarske mreže, Zaštita informacionih sistema, Telekomunikacije i integralni bežični sistemi, Mobilni provajderi i nove mogućnosti, Telemedicina i zdravstvo, Izdavaštvo – elektronska knjiga, multimedija, Digitalna arhiva, GIS sistemi, Proizvodnja i rešenja u privredi, Razvoj softvera i softverskih alata.


Prijava za XIII Kongres JISA

Možete se prijaviti prateći ovaj link.

Nota bene: vaše potvrde učešća i prijave radova dostaviti kancelariji JISA najkasnije do 20. maja 2008.


Kontakt & URL

E-mail: jisa@jisa.org.yu
Tel
. (011) 2620-374, 2622-668, 2632-996; Fax 2626-576
URL: http://www.jisa.org.yu/

Sekretarijat Kongresa (Aleksandra Stojaković, Bojana Minić)
JISA – 11000 Beograd, Zmaj Jovina 4

Share and Enjoy:

Tags: , , ,

Autor: vukasin