Oktobar 2Oktobar 3

Pod pokroviteljstvom Akademije nauka i umetnosti Republike Srpske i Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske u Banjaluci će se od 2. do 3. oktobra 2009. godine održati I naučno-stručni skup Informacione tehnologije za e-obrazovanje. U sklopu ovog skupa će se održati i jednodnevni seminar Unapređenje nastave u obrazovnim ustanovama uz pomoć IKT-a.

 

Namena skupa

Ovaj skup je namenjen:

 • učesnicima na svim nivoima obrazovanja koji žele u svom radnom okruženju da unaprede obrazovni proces,
 • informatičarima koji treba da pruže odgovarajuću podršku ovim nastavnicima,
 • državnim, entitetskim i kantonalnim institucijama koje kreiraju obrazovnu politiku i
 • svima onima koji žele da prodube saznanja u ovoj oblasti radi ličnog usavršavanja.

Cilj skupa

Cilj skupa je da se ukaže na nove mogućnosti korišćenja IT opreme, kako u mrežnom okruženju kabineta i računarskih laboratorija tako i u sistemima učenja na daljinu. Takođe posebna pažnja biće posvećena zahtevima za kvalitetnim e-sadržajima kao i mogućnostima njihove produkcije. Sticanje Sertifikata o stručnom usavršavanju u oblasti informatičkog obrazovanja.

Tematske oblasti

 1. Osnovno obrazovanje
 2. Srednje obrazovanje
 3. Visoko obrazovanje
 4. Korelacija u nastavnim sadržajima
 5. Evropska iskustva
 6. Obrazovanje nastavnika
 7. Nastavna sredstva i tehnologije
 8. Jednodnevni seminar „Unapređenje nastave u obrazovnim ustanovama uz pomoć IKT-a”

Izlaganje radova

Radovi trebaju biti napisani u skladu sa uputstvom za pisanje radova.
Radovi se recenziraju.
Svi prihvaćeni radovi za koje je plaćena bar jedna kotizacija biće uvršteni u ITeO Zbornik. Zbornik radova biće uručen svim učesnicima skupa pri registraciji.
Svi učesnici skupa sa uplaćenom kotizacijom stiču pravo na dobijanje Sertifikata o prisustvovanju Naučno-stručnom skupu.
Radovi uvršteni u program saopštavaju se usmeno ili u okviru poster sesije.
Službeni jezici Naučno-stručnog skupa su srpski, hrvatski, bosanski, engleski ili neki od svetskih jezika.
Prezentacije radova treba da se pripreme u Power Point-u (ne više od 10 slajdova), a za poster sesiju na definisanom šablonu postera.
Radove poslati najkasnije do 20.9.2009. na mail iteo@apeiron-uni.eu.

Mesto i vreme održavanja

Naučno-stručni skup ITeO 2009 će se održati u prostorijama Panevropskog univerziteta APEIRON u Banja Luci, u periodu od 2. do 3. oktobra 2009. godine.
U okviru Naučno-stručnog skupa održaće se i izložba informatičke opreme, obrazovno-računarskog softvera, kao i mini sajam knjiga.

Kotizacija

Kotizacija za učestvovanje na ovom skupu iznosi 60 evra, i uplaćuje se u KM na žiro račun
555 007 0122 496028, dok gosti iz inostranstva kotizaciju mogu uplatiti po dolasku na licu mesta.

Za sva pitanja i detaljnije informacije, kao i dogovaranja oko različitih aspekata kontaktirajte sekretarijat na telefone:

 • +387 51 430 925 Doc. dr Gordana Radić,
 • +387 51 430 976 Lana Vukčević.

Prijavljeni radovi

 1. Softver u funkciji učenja – prednosti i nedostatci
 2. Obrazovanje preko interneta
 3. Google aplikacije kao podrška u obrazovanju
 4. Online učenje
 5. Analiza stavova o postojanju informacionih tehnologija u školama srednjo-bosanskog kantona
 6. Spremnost učenika da prihvate e-learnig i uticaj istog na motivaciju
 7. Koriscenje bloga u nastavi
 8. E-learning obrazovanje – open source learning management sistemi – Moodle

Korisni linkovi

Share and Enjoy:

Tags: , , , ,

Autor: Vladimir Trkulja