Decembar 9Decembar 15

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo pokrenulo je javnu raspravu o nacrtu izmenjenog i dopunjenog Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja telekomunikacija u Republici Srbiji u periodu od 2006-2010. godine. Tekst nacrta akcionog plana može se preuzeti na adresi: www.mtid.gov.rs, a slanje komentara biće moguće do 15. decembra 2008.

 

Javna rasprava pokrenuta je radi pribavljanja mišljenja stručne i šire javnosti u vezi sa sagledavanjem potreba i prioriteta razvoja sektora telekomunikacija do 2010. godine.

U okviru javne rasprave predviđeno je održavanje i tri regionalna okrugla stola za sve zainteresovane. Dva su već održana, u Beogradu i Novom Sadu. Treći će biti organizovan 12. decembra u Nišu (12-14h, Sala za sednice Elektronskog fakulteta, Aleksandra Medvedeva 14)

Komentare i sugestije na tekst nacrta svi zainteresovani mogu slati, isključivo u pisanom obliku, putem Web sajta ministarstva www.mtid.gov.rs, na e-mail adresu komentari@mtid.gov.rs, faksom na broj 011/20-20-059 ili poštom na adresu:

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo
Maršala Birjuzova 3-5
11000 Beograd (sa naznakom “Javna rasprava – za kabinet mianistarke”).

Svi komentari i prilozi biće objavljeni na Web sajtu MTID.

Tags:

± Interesantno?  
 Loading …