Maj 19

Informaciono društvo Srbije u saradnji sa Centrom za razvoj eGovernance-a u jugoistočnoj Evropi, Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) i Regional Cooperation Council (RCC), a povodom svetskog dana Telekomunikacija i Informacionog društva, 19. maja 2009. godine organizuje regionalnu konferenciju “Towards Information Society in South East Europe: The Role of eDemocracy” u hotelu Continental u Beogradu.

 

Konferencija će kroz radne sesije obraditi teme:

  • uloga eDemokratije u procesu pisanja praktičnih politika,
  • pogledi na eDemokratiju iz ugla eUčestvovanja,
  • uloge relevantnih stakeholdera u razvoju Informacionog društva.

Na Konferenciji će biti predstavljeni mehanizmi za podsticanje eDemokratije sa visokim stepenom učestvovanja i dobrom zastupljenošću građana.

Učešće na Konferenciji je besplatno uz obaveznu registraciju.

Agenda Konferencije

Pozivno pismo za učešće

MESTO: hotel Continental, Beograd, sale Adriatic i Mediteran
VREME: 19. Maj 2009. od 9.00-18.00
REGISTRACIJA: http://edemocracy-belgrade.eventbrite.com

Korisni linkovi

Share and Enjoy:

Tags: , ,

Autor: Vladimir Trkulja